Simultanka Garry Kasparova ima za cilj širu popularizaciju šaha i promidžbu projekta uvođenja šaha u škole.
Simultanke izazivaju veliku medijsku pozornost.
Domaćin simultanke je bio Grad Crikvenica, a igrala se u sklopu Međunarodnog festivala za mlade